SMAELTA drivs av Lotta Pettersson, utbildad vid Danmarks Designskole i Köpenhamn.
Lotta är tredje generationens glasarbetare och har drivit en egen glashytta i Köpenhamn.
Lotta var tidigare knuten till Danmarks Designskole som censor vid glaslinjen.
Lotta har mottagit Kunsthåndvaerker priset i Köpenhamn och är Kongelig Hofleverandoer.

SMAELTAs första kollektion VAKO är en serie vaser med mycket optik.
Vaserna har ett modernt formspråk där
design möter tradition och hantverk.

VAKO produceras av Bergdalahyttan. Där blåser man vaserna i träformar som formmakaren har svarvat ut efter Lottas ritningar.
Efter att vasen formats i träformen kyls den ned
över natten.
Dagen efter efterbearbetas den i sliperiet.

Namnet VAKO är hämtat från den vackra myren Vakö utanför Älmhult. De tvärgående linjerna i glaset symboliserar vattnet och isens rörelse såväl på myren som i våra skogar.

Lotta har en förkärlek till bruksföremål där funktion och uttryck är lika viktigt. Formerna är enkla och strama och visar att hon är en del av det
Skandinaviska formspråket.

Blåses I Bergdalahyttan utanför Hovmantorp.